Træner og kaptajnteamet i Hedensted Cykelklub

Kaptajner og tovholdere i Hedensted cykelklub 2024.
Kaptajner/tovholdere er personer der har stillet sig til rådighed for at vi alle kan få en”bedst mulig” oplevelse af træningsturene.
Kaptajnen/tovholderen, har beføjelse til at tilrettevise/afvise personer, som efter hans skøn ikke passer på det hold som han/hun er ansvarlig for.
Kaptajnen/tovholderen har beføjelse til at øge/sænke tempo efter bedste skøn/overbevisning, om hvordan gruppen kommer til at fungere bedst muligt.
Kaptajnen/tovholderen giver sig til kende inden trænings start, således at opdeling har fundet sted inden trænings begyndelse.
Såfremt der ikke er en kaptajn/tovholder til træningsstart i flere grupper, henstilles til at de personer, der normalt træner med gruppen, træder til!
Kaptajnen/tovholderen, er din repræsentant, og gør et frivilligt stykke arbejde for at du får den bedst mulige oplevelse af træningsturene, og skal derfor behandles med respekt!
Der arbejdes med 4 grupperinger i Hedenstedcykelklub, som defineres således:
 
Gruppe 1
Licens og supermotion. Kører efter de træningsprogrammer der er udarbejdet, og der køres hårdt og kontant. Der vil være bakke og byskilt spurter. Indlagte øvelser og intervaller.
Træningsture typisk på 3-4 timer. Gns. hastighed 32+ km/t
Kaptajner:  
 
Gruppe 2
For motionisten i god form og som ønsker at deltage i forskellige øvelser til hverdagstræningen. Vi kører IKKE for at opnå en høj gennemsnitsfart,  men for at blive en bedre og stærkere cykelrytter. Vi kører i ca. 2 timer på hverdage.
På søndage kører vi en længere tur på ca. 3 timer, med forholdsvis stram kæde.
Kaptajner: 
 
Gruppe 3
Motionister. Gruppen vil blandt andet bestå af personer der er på vej til gruppe 2, eller lige er kommet fra begynderholdet, og derfor vil der blive taget højde for dette af kaptajnerne.
Træningstur typisk på 2 – 2½ time, gns. hastighed ca 24-30 km/t. Søndag 3 timer.
Kaptajnen vil annoncere hvis der laves øvelser som rulleskift, fartlege, intervaller og holdkørsel.
Kaptajner:Jane Kipp
 
Begyndere
Gruppe 4 er stedet hvor der skal være plads til alle, dvs. længde og hastighed aftales ved træningsturens begyndelse. I gruppe 4 er det også vigtigt at kaptajnen, har tid og overskud til at lære de nye medlemmer, at begå sig i et felt.
Træningsture typisk på 1½-2½ timer, gns. hastighed 22-28 km/t. Søndag køres op til 3 timer
Kaptajn: Ole Jensen, Jens skallebæk, Per Eriksen Kristensen
De angivne tider og hastigheder vil dog først være gældende fra medio maj.
 
Regelsæt for fællestræning
Mødested for træningsturene er altid ved Hedensted Centeret.
Før starten.:
Mød op i god tid.
Før start deles der op i hold efter styrke og kørelyst.
Max størrelse på hvert hold er 12 ryttere.
Hvert hold skal have en kaptajn og en hjælper før start.
Kaptajnen fastlægger ruten (Forslag lagt på hjemmesiden i forvejen) og udpeger en hjælper eller to. Det er vigtigt, at alle hører efter, hvad der bliver sagt om dagens rute, før starten.
Holdets ryttere præsenteres for hinanden. Alle skal kende hinandens navne.
På ruten:
Man kører i roligt tempo ud af byen i samlet flok. Trafiksikkerheden er altid først. Kaptajnen giver ordre når feltet gives fri til spurter og anden leg.
Cykelstier skal benyttes. De ruter, som har cykelstier som er besværlige for ryttere i flok skal undgås. Der gives tydeligt tegn ved alle sving og stop.
Ved alle sving skal gruppen være samlet, så eventuelle efternølere ikke kører ad en forkert rute.
Uanset hvilket hold der køres på skal der altid ventes på sidste mand efter spurter, og på bakketoppe. Kaptajnen kan dog på forhånd aftale, at der køres intervaller over længere distancer. Kniber det med tålmodigheden for de bedste kan de altid tage bakken ½ gang ekstra.
Kaptajn/ hjælper tæller altid efter bakker/ spurter, om alle igen er samlet.
Der efterlades aldrig nogen alene ude på ruten. Kun hvis dette er helt klart aftalt, og da helst sammen med en makker.
Meld frem i systemet, hvis farten ikke passer dig. Giv tovholder besked.
Langsomste rytter på holdet bestemmer farten. Kun på bakker og ved spurter kører man decideret fra ham. Ellers skal der altid være en forholdsvis hurtig rytter bagerst. Han kan så køre holdet op, og give besked foran, hvis der er problemer bagude.
Alle på holdet skal kende det præcise antal ryttere i gruppen. Sidste mand der kommer til et opsamlingspunkt melder sig klar som sidste mand.
Mobiltelefon kan benyttes, hvis man bliver væk eller mangler en mand. Er også god til nødsituationer.
Husk det er ikke flovt at spørge om nye rytteres navn. Også selv om du bare har glemt det.
Hvis en rytter har defekt bliver mindst én anden og hjælper ham. Det er OK, at de andre kører videre og så vender tilbage og samler op.
Før start aftales det hvor træningen ender, og hvor man mødes for at tage afsked og evaluere dagens tur. Det er vigtigt at alle kommer til orde, så fejl og dårlige oplevelser ikke gentages.