Anti Doping Danmark har til opgave at fremme bekæmpelsen af doping i idræt

I henhold om fremme af dopingfri idræt skal ADDs virksomhed omfatte følgende:

ADD skal i samarbejde mellem regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD skal i samarbejde med WADA og internationale samar-bejdspartnere skabe optimale rammer for at løse ADD’s opgaver i overensstemmelse med Lov om fremme af dopingfri idræt og internationale regler på området.

Ifølge lov om fremme af dopingfri idræt nr. 1438 af 22. december 2004 samt bekendtgørelse nr. 1447 af 14. december 2005 skal Anti Doping Danmark varetage følgende opgaver:

1. Dopingkontrol
2. Oplysningsvirksomhed
3. Forsknings - og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping
4. Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
5. Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADDs virkeområde.

Sekretariatet udfører således dopingkontrol både inden for den organiserede idræt og inden for uorganiseret idræt; herunder fitness og styrketræning, samt varetager informations-, rådgivnings- og kampagneopgaver nationalt og internationalt.

Liniens telefonnummer, åbningstider og formål

Dopinglinien er en anonym telefonrådgivning, hvor alle kan få svar på spørgsmål om risikoen ved at anvende anabole steroider, EPO og andre dopingstoffer. På Dopinglinien kan du tale med idrætsmedicinske læger.
Dopinglinien, der har telefonnummer 7025 7112, er åben mandag
og torsdag mellem klokken 16.00 og 18.00.

Dopingliniens opgave er at forebygge brugen af anabole steroider og andre dopingstoffer. Derfor kan dopinglinien:

• Besvare medicinske spørgsmål om virkninger, bivirkninger og andre risici ved dopingstoffer.

• Identificere dopingpræparater på baggrund af præparatnavnet.

• Informere om love og regler vedrørende dopingmisbrug.

• Formidle kontakter mellem spørgeren og relevante organisationer, myndigheder og lignende.

• Være klar med beredskab og strategi ved akut behov.

• Opretholde videnskab omkring anvendelse af doping ved at være i kontakt med miljøet, så samtalen altid er af høj kvalitet.

• Lave statistik på opkaldene og derved samle erfaring til støtte for sundhedsmæssige interventioner.